Sällskapslekar

Sällskapslekar kan liva upp en fest eller annan tillställning. Att leka lite bryter isen och lockar till många skratt.

Charader

Dela upp gästerna i två lag. Deltagarna i varje lag skriver varsin lapp med ett ord, viker ihop det och lägger i en skål som lagen sedan byter. Varje lagmedlem drar en lapp och ska sedan dramatisera det som står på lappen. Det gäller för de andra i det egna laget att så snabbt som möjligt gissa vad det är. Nästa lapp dras av motståndarlaget som gör samma sak.
För att göra det lite enklare, t ex när barn deltager, kan man bestämma att orden ska vara t ex djur som man ska härma, kända artister, ett yrke osv.

Blindbock

Tillbehör: 1 st bindel,eller en halsduk eller en mössa som man kan dra ner över ögonen.
En utav deltagarna få börja att vara "bocken", denne skall med förbundna ögon försöka fånga de andra deltagarna. Den som blir fångad få i sin tur bli bock. Så här kör man tills alla barnen är uttröttade.

Hela havet stormar

Tillbehör: Ett antal stolar, en mindre än antalet deltagare samt en lekledare.
Leken går ut på att man går runt ett antal utsatta stolar som står i en ring. Man spelar musik och när lekledaren slår av musiken gäller det att snabbt få tag och sätta sig på en stol. Den som inte får en egen sittplats åker ut. Nu tar man bort en stol och kör igång musiken på nytt och så håller det på. Vinnare är den som sitter kvar på den sista stolen.

h3> Bestäm vilken som skall gömma nyckeln, därefter går de andra deltagarna ut ur rummet. Den som gömmer nyckel måste låta lite synas. När de andra deltagarna kommer in rummet frågar dom ”fågel, fisk eller mitt i mellan” och den som gömt måste säga vilken nivå den finns på. Närma sig någon gömstället så skall gömmaren säga om det bränns, ju närmre desto högre röst.ömma>

Blinkleken

Man sätter ett antal stolar i en ring och hälften utav deltagarna sätter sig på stolarna och de andra bakom. En deltagare blir utan någon på sin stol. Denne skall nu blinka till någon annan som sitter på en stol. Den som få en blinkning skall snabbt flytta över till blinkarens stol. Den som står bakom den som få blinkningen skall försöka grabba tag i den som försöker flytta sig. Hinner man inte hindra den som flyttar sig så blir man själv den som skall blinka.

Gröten kokar över

Alla deltagare utom en skall sätta sig på en stol i en ring runt den personen som inte ha fått någon stol. Den som står i mitten skall nu säga ”gröten kokar över”. Om deltagarna svar nej händer ingen, däremot om svaret blir ja. Då skall alla byta plats och då gäller det för den som står i mitten att knipa till sig en plats på en stol. Den som blir utan stol få nu stå i mitten och fråga.

Lära känna lekar

Alla får en (eller flera) lappar som man ska skriva en fråga på (fritidsintressen? skostorlek? Är du snygg? eller hur tokiga frågor som helst.) Sedan samlar man ihop lapparna och delar ut dom igen så får var och en besvara de frågor han får.

Låt var och en intervjua sin granne och och vice versa. Sedan får de presentera varandra.

Varje person presenterar sig med sitt namn och en rörelse. Sedan hejar alla på den personen och gör rörelsen samtidigt.

Ställ en vas med blommor eller småsaker. Alla får välja en sak och och berätta varför man valde just den saken.

Man sitter i en ring. Den första personen säger sitt namn. Den andra upprepar det och säger sitt eget. Nästa säger alla tre osv tills den sista går hela varvet.

Alla personer står på varsin stol. Sedan gäller det att utan ord ställa sig i storleksordning, utan att gå ner från stolarna.

När man har lärt sig de flesta namnen, dela gruppen i två lag. Sitt på varsin sida av en mittlinje där man håller upp en filt, mellan lagen. Varje lag väljer en person som skickas fram till filten. Filten släpps sedan ner och man ska snabbast säga namnet på den som sitter mitt emot.

Tala om vad du heter och var du kommer ifrån. Nästa person upprepar föregående namn och talar om vad han heter och kommer ifrån osv.

Gör en lapp där det står tex; spelar gitarr. Har varit i USA. Har 4 syskon. etc. Deltagarna får sedan gå runt och fråga de andra om de spelar gitarr etc. Hittar man någon som passar in får denne skriva sitt namn där. Så kan man hålla på tills någon har ett namn på alla saker (eller en viss tid).

Alla sitter i en ring. En person väljer att säga tex. Jag har skostorlek 42. Sedan går man runt och alla får säga vad de har för skostorlek. Sedan får nästa person säga en egenskap. tex jag kommer från Katrineholm. Alternativt kan man bara säga svaret. tex 42 och de andra får då gissa vad det är de ska säga om sig själva. skostorlek? ålder? När man gått runt säger personen vad det gällde och om någon sagt något annat kan man korrigera det.

Innan man samlas går ledaren runt och frågar varje person om tre saker tex intresse, stjärntecken, favoritdjur etc. Sedan skriver man en lapp med de egenskaperna. Lapparna delas sedan ut till deltagarna och man ska hitta personen som passar in på sin lapp. Om man vill kan man fortsätta med att paren ska presentera varandra, rita av varandra och visa upp eller dylikt.

Uppdrag under tallriken

Alla får en lapp med ett uppdrag under tallriken vid bordet. Uppdragen ska vara lite annorlunda, som "torka din bordsgranne om munnen då och då", "ta mat från din bordsgrannes tallrik då och då", "avbryt och berätta om din semester ofta", "skåla för sommaren ofta" "kommentera en och samma tavla då och då", "sträck dig över bordet efter mat så att det stör" osv. Man kan hitta på hur mycket som helst. Sedan kan man gissa vad alla hade för uppdrag eller tävla om vem som lyckats bäst.

Handpulsen

Man sitter runt ett bord. Alla placerar sina armar i kors med grannen på var sida, så att alla har en annans hand mellan sina egna. Man börjar skicka en puls motsols genom att klappa handen i bordet. Sedan ska nästa klappa också vidare ända tills någon klappar två gånger. Då vänder pulsen håll och går åt andra hållet, ända tills någon byter håll igen. Om man glömmer att klappa eller klappar när man inte ska förlorar man den handen och när man har missat med båda händer är man ute. När någon har missat börjar pulsen där den missade och börjar motsols igen tills någon byter hand igen.

Fingerpulsen

Liknande som handpulsen men istället för att lägga varannan hand lägger man händerna över grannens hand så att man har varannat finger. Sedan skickas pulsen runt. Slår man två gånger vänder den håll. Missar man får man ta bort ett finger. Har man bara två fingrar kvar av en hand åker hela handen ut.

Skohögen

Allas skor blandas i en stor hög. På signal gäller det för lagen att så snabbt som möjligt sätta på sig sina egna skor. Först färdigt lag vinner.

Sortera tidning

Lagen får var sin dagstidning som är uppsprättad i ryggen och med sidorna omblandade. Det gäller att så snabbt som möjligt sortera sidorna i rätt ordning.

Sortera deltagare

Lagen står uppställda på led. Ledaren säger på vilket sätt lagen skall ändra sin uppställning. Det kan vara i bokstavsordning, ljushårigast först - mörkhårigast sist, största fötterna först - minsta sist, kortast först - längst sist, lägsta gatuadreesen först - högsta sist osv. Så fort laget är färdigt ropar de "klar." Ledaren kolla om det stämmer och de är först får laget ett poäng. Först till tre har vunnit. Här följer några ytterliggare alternativ. Bokstavsordning efter födlesemånad. Efter vikt. I nummerordning efter födelsedatum

Konversationsmening

Alla deltagare får en liten lapp där det står en mening eller ord. Under kvällen eller middagen ska man obemärkt ha försökt säga sin mening minst en gång utan att någon listar ut att det var vad som stod på lappen.

Flaskfösning

En tomflaska och ett rundningsmärke per lag. Uppgiften är att med foten fösa flaskan stående runt märket och tillbaka. Ramlar den på väg till märket börjar man om från början. Ramlar den på väg tillbaka börjar man om vid märket.

nummerlappen

Du har lika många papperslappar som det finns personer på golvet. Du ger dem en lapp var och säger att var och en har fått sitt nummer som inte får avslöjas. (Finns det tio deltagare har de fått nummer från 1 till 10). Nu ställer sig alla arm i arm i en lång rad. Du berätta nu, att när du ropar ut ett nummer, ska den som har fått det numret försöka komma ner på golvet utan att lösgöra sig från dem som står bredvid. Poängen är alltså att han eller hon mäste lyckas ta sig ner. Ingen vet att du har skrivit samma nummer på alla lapparna. Alla vänta med spänning på sitt nummer, och när du ropar ut det, sätter sig alla ner på en gång. Det här tumultet är mycket lustigt att bevittna...för åskådaren. Man kan också först ge olika nummer och sedan avsluta med att alla har samma nummer

Suga ärtor

Alla i laget får var sitt sugrör. En bit framför lagen ställer man två tallrikar. På den ena lägger man sex, sju ärtor. När starten går ska ettan fram och suga upp en ärta i taget med sugröret och släppa ner den på den andra tallriken. När alla ärtor är flyttade med hjälp av sugröret är det nästas tur. Ibland händer det att någon tappar en ärta som rullar iväg. det gör inget, det är bara att krypa efter och suga upp den och släppa ner den där den ska vara. Vill man göra det lättare så använder man muggar istället för tallrikar. En annan variant är att man byter ut sugrören mot klädnypor, men utför tävlingen på samma sätt utan att krypa.

Lita på

Fem till sex personer bildar en ring. En person står i mitten av ringen och blundar. När alla är beredda spänner den i mitten hela kroppen som en pinne och faller blundandes åt något håll. De i ringen tar försiktigt emot den som faller och stöter försiktigt in honom mot mitten igen. Försök få alla att våga stå i mitten.

ranta runt i ringen

Tillbehör: en kortlek eller dylikt
Utförande: Deltagarna sitter i en ring på varsin stol. De får sig tilldelat varsin färg (hjärter, ruter, spader, klöver) eller liknande symboler. I slumpmässig ordning drar lekledaren sedan de olika korten, och när ens kort dras får man flytta ett steg medsols, om man inte har någon i knäet, vilket man kommer att få om någon till vänster får sitt kort draget.
Alternativ: varje gång ett ess dras får de som sitter i knäet byta plats med varandra så att den som sitter underst kommer överst och vice versa.

Fruktsallad

Utförande: Deltagarna sitter på stolar i en ring. Alla får tilldelat sig var sin frukt. En person i mitten säger en frukt, och alla som är den frukten ska byta plats. Samtidigt försöker personen i mitten hinna ta en ledig stol, så att en ny person kommer i mitten. Om fruktsallad sägs ska alla byta plats. Alternativ: Istället för frukter, kan personen i mitten säga ett intresse, favoritfärg favoritmat etc. och alla som detta stämmer in på ska byta plats. tex. Alla som gillar fotboll... Alla med röda sockor... Alla som varit i USA... byter plats. På så sätt lär man också känna varandra bättre.

Skicka runt apelsinen

Deltagarna står i en ring, gärna med jämn fördelning av killar och tjejer. En person har en apelsin, under hakan, denna ska skickas vidare till nästa person under hakan utan att ta hjälp av händerna. Om man tappar den åker båda ut och till slut är det bara två personer kvar.

Pussa kortet

Placera gästerna i två rader, helst varannan pojke och varannan flicka. Ge första personen i varje lag ett spelkort, som han med ett litet sug ska få att fastna på sina läppar. Sedan ska kortet förflyttas från munnen på person till person utan att någon rör vid kortet med händerna. den som tappar kortet får då istället en puss... - men då måste laget börja om igen!

Köra motorcykel

Två lag tävlar mot varandra. Det ena laget kör motorcykel i stafett. Det andra laget är klockan som tar tiden på motorcykelåkarna. Motorcykelåkarna utrustas med en klädgalge, hatt och ett par handskar. Galjen är motorcyckelns styre och hatten är hjälm. Ingen får köra utan handskar och man måste hålla motrcykel styret med båda händerna. Skulle hjälmen ramlar av är det bara att stanna och sätta på den igen för man får inte köra utan hjälm. När starten går ska den första motrcykelåkaren sätta på sig handskarna och hjälmen och fatta galgen med båda händerna. Sedan ska han springa runt klockslaget som står i en cirkel 15 - 20 meter bort och tillbaka, lämna över handskar, hatt och galge till tvåan i laget. Under hela förflyttningen ska den som kör låta som en motorcykel, annars blir det tidstillägg för det är förbjudet att köra med ljuddämpare. Det andra laget som är klocka står i en cirkel en bit från startplatsen. De har en fotboll som de skall bolla runt, runt tillvarandra samtidigt som alla i laget högt räknar hur många gånger man rullar. När starten går för motorcyckeln startar klockan och räknar högt ett, två, tre.....Ju fortare klockan bollar desto sämre tid får motorcykelåkarna. När det första laget kört färdigt byter lagen plats och efter andra omgången ser man vilket lag som fått den snabbaste tiden.

paketleken

Man delar upp sig i par. Alla förses med en kartong, presentpapper, sax, tejp och snöre. Sedan ska paren hålla varandra om midjan med den ena armen. Tillsammans har man då två armar att slå in paket med. Ta tiden. Det par som behövde kortast tid vinner.

springa roddbåt

Varje lag får en lång planka (pinne), vilket är roddbåten. Laget placera båten mellan benen, på så sätt att en (styrman) står längst bak med ansiktet i kommande färdriktning. Resten av laget är roddare och står med ryggen i färdriktningen. När starten går ska båten ros runt ett märke och tillbaka igen. Vilket alltså innerbär att alla utom rorsmannen får springa baklänges.

Långschal

Laget skall göra ett så långt sträck av kläder som möjligt. Det får inte glipa någonstans. Längs vinner.

Tidsterräng

Alla får lämna ifrån sig sina klockor. Uppgiften är att förflytta sig en kort sträcka, t.ex ett hus, på exakt tre minuter och femton sekunder. ju närmare tre minuter och femton sekunder i mål desto bättre.

Snöre hals ben

Ett fem, sex meter långt snöre till varje lag. När starten går ska en i taget trä snöret från halsen under kläderna och ut genom byxbenet. Nästa för snöret från sitt byxben under kläderna och ut vid halsen. När alla har snöret under sina kläder på det här sättet gäller det att dra fram det. Det lag vars snöre först blir fritt efter att passerat under samtligas kläder har vunnit.

Samla grejor

Varje lag har ett bo. Ledaren säger tex: "en grankotte." Det lag som först kommer med en grankotte till sitt bo får ett poäng. Sedan fortsätter ledaren att säga saker tills något lag får tio poäng. Ibland kan man säga två, tre saker på en gång för att förhindra att bara någon enstaka i laget jobbar. Samla grejor kan göras på andra sätt också. Ett är som följer. Skriv ner en mängd saker på ett eller flera collagepapper. De olika sakerna ger olika poäng beroende på svårighetsgraden att få tag på dem. Sen får lagen en halvtimme på sig att samla så många saker de kan i sitt bo.

Minnesstafett

Deltagarna står utplacerade efter en bana med 50 - 100 meters mellanrum. Ledaren läser ett stycke för den första i laget som sen springer till den andre och berätta vad ledaren läste upp. Därefter fortsätter tvåan till trean och berätta samma sak osv. Siste man springer i mål och skriver ner stycket, eller varför inte tala in det på band. Det lag som har det riktigaste referatet vinner.

snappa näsduk

Dela upp avdelningen i två lag. Sätt en näsduk e.d. på en pinne mitt emellan lagen. Låt en från varje lag springa fram och försöka ta näsduken och springa tillbaka till sitt lag. När en av de två tagit näsduken får den andre kulla den som är i besittning av näsduken. Hinner personen med näsduken fram till sitt lag utan att bli kullad, går personen utan näsduk över till andra laget. Skulle personen med näsduk bli kullad, går han över till andra laget. Leken avslutas då alla är med i samma lag.

Musiklek

Dela upp avdelningen i två lag. Säg en bokstav. Det lag som först står upp och sjunger på en melodi som börjar på den bokstaven får en poäng.

Mitt hus

Gör en cirkel på marken genom att lägga ut ett snöre. Det är själva huset.Alla som är med i leken ska stå inne i cirkeln.Problemet är att alla vill äga huset själva,och därför gör de allt för att knuffa ut varandra.Bli man utknuffad ur huset är man ute ur leken.Vem blir "herre på täppan" ?

Sardinburken

Detta är en jätte rolig lek som brukar gå hem bland både barn och vuxna. Den går till som kurragömme, med den skillnaden att en gömmer sig och alla de andra letar. När man hittar den som gömt sig gäller det att krypa ihopa och sätta sig tätt intill den upphittade, utan att avslöja var ni finns. När alla har hittat gömstället börjar man om, förslagsvis gömmer den sig som först hittade det andra gömstället.

Hela havet stormar

Stolar ställs upp, med ryggen mot varandra och en stol på varsin kortsida. En stol mindre än antal deltagare. Musik spelas medan deltagarna går runt stolarna med händerna på ryggen. När musiken stoppas ska man sätta sig på en stol. En person kommer då bli utan och åker ut. En stol tas bort. Proceduren upprepas tills man har en vinnare.

Hela havet stormar med räddningsbåt

Stolar ställs upp med ryggen mot varandra. En stol mindre än deltagare. Musik spelas och när den slutar ska man sätta sig på en stol. Den som blir utan får be att få sitta i knä på någon. (räddningsbåt) Sedan reser sig alla, man tar bort en stol, musiken börjar spela och när den slutar ska man sätta sig på en stol. Nu är det två som blir utan och som får be att sitta i knäet på någon. Så håller man på tills det det bara är en stol kvar och alla sitter i knäet på varandra.

Färgröra

Deltagarna bildar en tät väl sammanhållen klunga, annars är det svårt att genomföra leken. Alla uppmanas att sträcka ut höger hand och ta i något blått och inte släppa taget, därefter sträcka ut vänster hand och ta i något rött. Utan att släppa taget om det blåa och det röda sätt en fot på något grönt. Alla i gruppen hjälps åt. Det är tillått att röra sig, hoppa runt och ändra ställning, och ingen får släppa taget. Om inte gruppen redan har trillat, så är sista uppmaningen: ”använd stjärten och vidrör något gult.

Gummibandsstafett

Deltagarna delas upp i två lag, ställer (sätter) sig mitt emot varandra. Alla deltagarna trär var sitt gummiband över huvudet så att det kommer på nästippen och mitt bak på skallen, Utan händernas hjälp, men med grimaser, ska gummibandet fås ner på halsen. Det lag som först klarar av detta vinner.

Tycker du om dina grannar?

Alla sitter på stolar i en ring. Var och en får ett nummer som man behåller leken igenom. En utfrågare utan stol i mitten.

fyra man i soffan

deltagare: udda antal deltagare
deltagarna delas upp i två lag, lämpligen killar mot tjejer. Stolar ställs upp två och två i en ring, samt på ett ställe fyra, som är soffan. Alla får skriva sitt namn på en lapp, som sedan blandas och delas ut. Två från varje lag sitter i soffan, och vid ett av stolsparen kommer det sitta en udda person. Denna ropar ett namn, och den som har denna lapp ska flytta dit. Sedan byter de lapp med varandra. Leken går ut på att få bort det andra laget från soffan och få dit personer från sitt eget lag.

trassel

deltagarna står samlade, blundar och tar tag i ett par händer i hopen. Sedan får man öppna ögonen och ska trassla ut det till en eller flera ringar, utan att släppa händerna, dvs genom att krypa under eller över någons armar etc.

Maffia

Tillbehör: En kortlek (ej nödvändigt) Deltagare: ca 10 Alla sitter i en ring. En person är spelledare. Om man är 12 personer kan man ha 3 maffia, 1 läkare och en scheriff. Om man är färre tex 10 kan maffian minskas till två och om man är mer än 15 kan man han tex 4 maffia och 2 läkare och 2 scheriffer.
Spelledaren plockar ut lika många svarta kort som maffia, röd dam för läkare och kung för scheriff, och resten röda oklädda så att man får lika många kort som deltagare. (Har man inga kort kan man skriva lappar)
Spelledaren delar ut korten så att ingen ser annat än sitt eget.
Leken börjar med att alla blundar (utom spelledaren) Spelledaren berättar något i stil med "Det var en mörk och kulen afton och maffian var ute och gick"... Då ska maffian titta upp. Utan ord ska de komma överens om ett offer som de dödar genom att peka på personen. Sedan ska de blunda igen. Spelledaren säger att scheriffen ska titta upp. Han gör det och får peka på en person som han misstänker är maffia. Är den det nickar spelledaren. Annars skakar han på huvudet. Scheriffen blundar och läkaren får titta upp, och välja en person han vill skydda. (Första gången vet han antagligen ingenting så då kan det vara lämpligt att skydda sig själv, men om han vet vem scheriffen är kan det vara lämpligt att skydda den.) Läkaren blundar och sedan får alla titta upp. Om maffian har dödat en som läkaren inte skyddat, är den död och ute ur leken. Nu ska deltagarna diskutera fram vem som kan vara maffia tex genom vem som ser misstänkt ut, eller om man hörde några ljud... Sheriffen sitter ju inne med inside information, men om han avslöjar sig rakt ut vet ju även maffian att han är scheriff och kommer att döda honom nästa gång... Om majoriteten vill rösta ut någon gör man det genom handuppräckning. Om mer än hälften röstar ut personen (dvs tror att den är maffia) är den ute ur spelet. Man behöver inte rösta varje gång och kan max rösta en gång per runda.
Sedan börjar en ny runda på samma sätt. Om maffian kommer i majoritet vinner de och om alla maffia blir utröstade vinner folket.

Mäster

Alla sitter i en ring. En är mäster och de övriga får en siffra. Den som sitter efter mäster får 1, nästa 2 osv tills alla har ett nummer. Alla klappar först på knäna, sedan klappar ihop händerna och för dem sedan mot axlarna, i takt. Samtidigt säger mäster, "Mäster till 2" eller någon annan siffra. Den som fått passningen säger då, "2 till 3" eller någon annan siffra. När någon missar takten eller säger fel, har han missat och får sätta sig sist i ringen och får då högsta numret. Målet är att jobba sig upp mot mästerplatsen, och hålla sig kvar där.
Variant
Istället för nummer kan man ha djurläten kombinerat med en rörelse som hör ihop med djuret. ex. mu (sätter upp fingrarna i pannan) till kvidivitt (flaxar med händerna). Kvidevitt (flaxar med händerna) till tarzan (slår sig för bröstet) Man kan ha med sagofigurer etc tex nasse (kära nån) osv.

Vant-ätande

Tillbehör: Block-choklad, mössa, halsduk, vantar, tärning, kniv, gaffel.
Alla sitter i en ring, med ett fat blockchoklad i mitten. En börjar med att slå en tärning, sedan är det nästas tur, osv, ända tills någon får en sexa. Då får han ta på mössa, vantar och halsduk och börja äta chokladen med kniv och gaffel. Under tiden fortsätter man att slå tärningen, och när någon får en sexa är det dens tur att rycka till sig mössa, vantar, halsduk och börja äta tills han blir avbruten av nästa sexa.

Axelvågen

Detta är en bra lek när man är många som inte känner varandra. Alla står i en ring skuldra mot skuldra. En peson börjar med att lyfta upp axlarna och den som står till vänster ska direkt lyfta sina axlar osv som en våg. När det har gått ett varv sänker den förste axlarna igen osv runt ringen. Detta låter inte så roligt, men ser väldigt roligt ut då det ser ut som något vandrar runt ringen.

Har du vatten?

Alla sitter på varsin stol i en ring, utom en som står i mitten. Han ska daska någon på låret och fråga: "Har du vatten?" Vederbörande svarar då, "nej, men fråga grannen" samtidigt som han daskar en av sina grannar på låret. De ska då byta plats, (grannen ska gå över den som frågade) Men samtidigt ska de som sitter bredvid och den som står i mitten, sätta sig på den stol som blir ledig. Så fort det blir en stol ledig bredvid en deltagare ska han flytta dit. Man kan också flytta någon ananstans eller byta plats med någon. När flyttvågen stannat av ska den i mitten fråga igen.

Hela havet stormar

Alla sitter på två rader med stolar med ryggen mot varandra. De ställer sig upp, man tar bort en stol, och spelar musik. När musiken slutar ska man sätta sig på en stol, och den som blir utan är ute.

Hatten

Man låter en hatt gå runt bland deltagarna, medan musik spelar. Så fort man får hatten ska man flytta den till någon annan. Den som har hatten när musiken spelar är ute.

Familjen Olsson

Man delar in i två lag. Varje lag sitter på stolar i två rader med ryggen mot andra halvan av laget. Varje deltagare får ett namn tex Kalle, mamma Mia, hunden, katten etc. Man skriver en liten historia där namnen ingår tex En dag skulle mamma Mia ta med hunden och katten ut. Familjen Olsson bodde i ett hus... När man säger ett namn ska de som fått det löpa runt laget och tillbaka på sin plats. Det lag som är snabbast får ett poäng. När man läser familjen Olsson ska alla springa. Man tar paus i läsandet när några ska springa.

Älgen

Ala står i en ring. En börjar och är älg och ska då säga bröööl samtidigt som grannarna ska sätta upp varsin hand som horn till älgen. Älgen pekar sedan på en annan person som ska vara älg och grannarna ska vara horn... Den som missar har... missat...

Älgens kompisar

Alla står i en ring. Lekledaren börjar peka på en person som då tillsammans med sina grannar ska föreställa ett djur, enligt reglerna. När de är klara kan han (eller lekledaren peka på en annan och säga ett djur de ska föreställa. Har man inte klarat det på 5 s har man misslyckats. Elefant-mittenpersonen använder armarna och gör en snabel. Grannarna gör öron med händerna. Ko-mittenpersonen knäpper händerna och vänder dem mot sig och låter tummarna spreta nedåt. De två intill tar tag i tummarna och mjölkar kon. Fisk-mittenpersonen blubb-blubb-ar och putar med munnen. Grannarna är fenor som viftar i midjehöjd Gökur-Mittenpersonen ko-ko-ar och rullar med ögonen och skjuter ut tungan. De två närmaste snurrar runt på stället intill göken. Lejon-mitten personen ryter raou... och skakar huvudet från sida till sida. Sidopersonerna sätter upp varsin tass och klöser i luften. osv... beroende på hur många djur man vill ha.

Gruppering

Alla går runt i salen. När man säger ett tal ska deltagarna gruppera sig i grupper med så många som talet. De som blir sist eller utan rätt antal i gruppen har förlorat.

Sittringen

Alla sitter på stolar i en ring. Man delar ut kort (eller lappar) till deltagarna som ska komma ihåg om de är klöver, hjärter, ruter eller spader (eller vad man har på lapparna.), samt var de sitter. Sedan drar man slumpmässigt ett av alternativen, och de som har det får flytta ett steg medsols. Då kommer en del hamna i knäet på någon annan. Sedan drar man ett nytt kort och de som har det får flytta ett steg- om de inte har någon i knäet på sig själva. Den som har det får vänta tills det blir tomt och ens kort drar. Den som först kommer tillbaka till utgångsplatsen efter ett varv vinner.

Kärleken

Alla personer sitter på en stol, förutom en som är utan. Den personen ska försöka få en stol genom att förklara sin kärlek till en person med stol. Om den stolspersonen börjar skratta, har den förlorat sin stol, om inte behåller han sin stol och den kärlekskranke får gå vidare till en annan person. Räkna med skratt...

Flirt-leken Tjejerna sitter i ring på stolar. En tom stol. Bakom varje stol står en kille (tex) med händerna på ryggen. Den som står bakom den tomma stolen ska flirta till sig en sittande person genom att blinka till denne. Om personen bakom ser flirten ska han hindra personen framför sig att springa iväg genom att hålla fast henne innan hon springer iväg. Den som får en tom stol blir ny flirtare. Sedan får de som har stått sitta.

lita på

Stå i små cirklar med 4-6 personer i varje. En person står i mitten, blundar och börjar falla/luta sig framåt och till sidorna. Cirkeln tar emot personen och puttar personen åt olika håll. Varefter personen känner sig tryggare kan man vidga cirkeln och fallen blir längre.

Rita gissa spring

Dela in i två lag. Skriv lappar med ord tex helikopter, mamma, springa... En person från varje lag får komma fram till ett blädderblock eller rittavla eller dylikt. Laget ska sedan gissa vad man ritar.

Scharader

Skriv ord eller korta meningar på lappar. Två lag ska sedan med gester och kroppen visa vad som stod på lappen utan ord.

Hand mot hand

Skriv lappar med två kroppsdelar, ex hand mot hand, fot mot fot, rygg mot rygg, finger mot näsa, armbåge mot mage. Dela in i par. Så gäller det för varje par att klara av så många lappar som möjligt. Tex kan man ha två lag indelade i par. Ett par från varje lag får springa fram ta en lapp och sätta ihop kroppsdelarna som står där Resten av laget ska säga vilka kroppsdelar det är och när de klarat det får nästa par springa fram. Den som klarat flest efter en viss tid vinner.

Associeringsleken

Någon säger tex fågel. Nästa fortsätter. Det får mig att tänka på ett flygplan. Nästa, ett flygplan får mig att tänka på en resa.. osv. Man får inte använda ord som redan sagts av de andra. Om man inte inom fem sekunder hittar ett ord är man utslagen. Näste man börjar då med ett nytt ord.

sista bokstaven

Man väljer en kategori, tex djur. En säger ett djur tex gråsparv. Nästa ska säga ett djur som börjar på den bokstav föregående slutade på tex varg. Nästa kan då säga Gris osv. Man får inte använda ord som redan använts.

Tillbaka till noll

Man bestämmer ett mål tex 21 eller 50 som man ska komma upp till, genom att kasta en tärning och lägga ihop antalet poäng. Man får kasta så många gånger man vill men när man får en trea förlorar man alla poäng man samlat på sig i den omgången. Om man kommer över målet får man dra ifrån nästa tärningskast så att man kommer jämnt ut.

Tjugo frågor

En person går ut ur rummet. De övriga bestämmer sig för ett objekt, t.ex. en person eller en sak. När personen kommer in får han ställa 20 frågor till församlingen som bara får besvaras med ja eller nej.
T.ex. Är det ett djur? Finns det i Sverige? osv. Personen ska sedan gissa vad det var för objekt.

Har du något alibi?

Välj ut en allmän frågeställning, t.ex. varför bidrar du inte med 10000kr till vårt projekt, eller varför åker inte du till usa? Varje deltagare ska använda sina initialer för att konstruera en bortförklaring. Hans Karlsson kan t.ex. säga "Huset Kostar..." Lisa Persson kan säga Lite pengar osv.

Ordleken

Dela upp deltagarna i två lag. Första personen i ena laget börjar med att säga en bokstav. Första personen i andra laget lägger därefter till en bokstav för att bilda ett ord han har i tankarna. Den andra personen i det första laget lägger till ytterligare en bokstav. Det hela går ut på att så fort någon i ett av lagen har bildat ett ord med fem eller fler bokstäver så har hans lag vunnit en poäng.
För att ingen ska kunna fuska kan ett lag när som helst syna det andra laget om man misstänker att de säger en bokstav utan att ha ett ord i tankarna. Om han då nämner ett korrekt ord förlorar det synande laget en poäng, och om han inte kan säga något ord förlorar hans lag en poäng.

Bjällran

Deltagarna sitter i en cirkel. En av deltagarna sitter i mitten av cirkeln. Den som sitter i mitten blundar och räknar högt till 10. Under tiden skickar de andra runt en liten bjällra. När personen i mitten har räknat till tio öppnar hon ögonen och skall försöka lista ut vem som har gömt bjällran bakom ryggen. När personen närmar sig 10 ska alla deltagare alltså föra händerna bakom ryggen för att det ska bli svårare att gissa vem som har bjällran.

Bibelkunskap

Deltagarna sitter i en cirkel. En person börjar leken genom att säga en person eller en plats som finns i bibeln. I tur och ordning ska deltagarna sedan säga en person eller plats som finns i bibeln. Den som inte kommer på något får lämna cirkeln. Varje plats eller person får bara nämnas 1 gång.

Fortsättning på historien

Deltagarna sitter i en cirkel. En person ska börja berätta en historia. När lekledaren säger stopp och pekar på någon annan person ska denne fortsätta berättelsen.

Rimleken

En person ska börja med ett påstående riktat till någon av de andra deltagarna. Denne ska då svara med ett rim. Tex. Jag ska ut och åka bil. -Hur många mil?

Bondgården

En frivillig bonde förses med ögonbindel. Denne ska därefter peka på någon och säga ett djur som finns på en bondgård. Denne ska då härma detta ljudet och bonden ska gissa vem det är som härmar djuret. Gissar han rätt byter de plats, annars får han fortsätta och peka på någon annan.

Jorden runt

En som är invigd i leken börjar. Låt oss säga att han heter Johan. Han kan då säga. Jag ska resa jorden runt och jag ska ha med mig en Julgran. Därefter får nästa person säga; Jag ska resa jorden runt och jag ska ha med mig... Det gäller då att lista ut systemet som är att man ska ha med ett föremål som börjar på den första bokstaven i ens namn. Om en deltagare gör rätt säger den som började. Ja det ska du. Annars säger han nej det ska du inte. Så håller man på tills alla har listat ut systemet.

Lax lax

Man tar små papperstallrikar eller lappar. På insidan av dessa skriver man sedan följande ord, två gånger, på två olika tallrikar.
LAX
TAX
MAX
SAX
PAX
AX
VAX
DAX

Och så vidare. Man ser sedan till att det är ett par för lite mot de deltagande antalet. Är man t.ex 12 st så ska man ha 10 st papptallrikar med dessa ord på (5 par alltså). Man ställer sedan upp 5 st stolar, förklarar för deltagarna att det gäller att fånga sin tallrik, skrika ut det ord som står på tallriken, finna sin "partner" och sätta sig i dennes knä (eller för all del få någon person i knät) på någon av stolarna. Således kommer ett par att bli utslagna. Man tar då bort ett par tallrikar och en stol och fortsätter på detta sätt tills ett vinnande par finns kvar. Det roliga är att alla orden rimmar. När alla ställer sig och tjoar sina "X" låter det otroligt roligt, och det är precis lika roligt att stå bredvid som att vara med själv.

Älskling älskling

Alla sitter i en ring förutom en person som är i mitten på ringen. Personen i mitten kryper fram till en i ringen och säger "Älskling, älskling, älskar du mig så måste du le." den andra personen ska då utan att skratta svara "Älskling, älskling, visst älskar jag dig, men jag kan bara inte le." Om personen i ringen skulle skratta så byter den plats med personen inne i ringen och får krypa fram till någon annan och säga repliken. Annars får den första personen krypa vidare.

Vi är glada

Lägg 2 små pappersassietter med avlånga hål i en påse, samt 2 genomskinliga snapsglas samt 2 löständer klippta från en vit plastmugg i en påse (gärna en blå soppåse som finns på rulle), samt ett papper med instruktioner enl. nedan. Dela sen ut en sådan påse till varje gäst.

Instruktioner - Töm påsen och sätt den på huvudet som en toppluva! Melodi: Ja, må han leva. Vi är så glada - Vi är så glada Vi är så glada - Vi är så glada Ja visst är vi glada - Ja visst är vi glada Ja visst är vi glada - så glada idag.
- Sätt tallrikarna på öronen och sjung med! Melodi: Oh My Darling Clementine. Vi är glada - vi är glada Vi är glada just i dag. Vi är glada - vi är glada Vi är glada just i dag.
- Sätt nu tänderna i övermunnen och sjung! Melodi: gubben Noah. Vi är glada - vi är glada Vi är jätte glada. Vi är jätte glada - vi är jätte glada. Vi är glada - vi är glada. Vi är jätte glada.
- Sätt nu snapsglasen på ögonen och sjung! Melodi: Happy Birthday. Vi är glada idag. Vi är glada idag. Vi är glada idag. Vi är glada idag.

Leta potatis

Det skall vara fyra lag. Deltagarna skall ha en strut över ansiktet. Struten skall vara ca 45-50 cm lång med ett hål på ca 45-50 mm i den andra änden. Det är viktigt att struten täcker hela ansiktet så att det bara går att se igenom det lilla hålet. En deltagare från vardera laget (4 st tot.) skall nu ställa sig i en kvadrat på ca 6 x 6 meter, kvadraten kan ordnas med hjälp av ett rep eller dylikt. Deltagarna tar på sig struten, "domaren" lägger ut 10 st potatisar i kvadraten och bestämmer sedan när deltagarna får börja leta. Det står övriga lagmedlemmar fritt att försöka lotsa sina letande vänner till potatisarna (Det brukar vara ett fasligt liv). När alla potatisar är upplockade så har den som lyckats hitta flest vunnit. Detta är en vansinnigt kul lek. Föreställ dig att två personer har spanat in samma potatis och tar sikte, de ser bara potatisen...

Tokig anatomi

En person pekar på en av sina kroppsdelar och säger en annan. T.ex. Pekar på sitt knå och säger: Det här är min näsa.
Den person han talar till ska då peka på den kroppsdel den första sagt och säga en annan kroppsdel. T.ex. Peka på näsan och säga: Det här är min fot. Den som gör fel har förlorat och åker ut.

Burr

Deltagarna sitter i en ring. En person börjar räkna genom att säga 1. Nästa säger 2. Den tredje 3 osv. När man kommer till den sjunde ska han dock inte säga sju, utan burr. Personen därefter fortsätter med 8 och varje gång man kommer till ett tal som innehåller 7 eller är jämt delbart med sju ska man säga burr. Gör man fel åker man ut. Om någon missar, men det inte har upptäckts förrän nästa man har räknat får man vara kvar.

Bilda ord

Alla deltagare ska ha ett papper och penna. Sedan ska de lodrätt skriva festens tema eller liknande, t.ex. midsommar i ena kanten. I andra kanten ska de skriva samma ord lodrätt fast baklänges.
Sedan ska de hitta ord för varje rad som börjar och slutar med de angivna bokstäverna. Om ordet var midsommar ska första raden alltså börja med M och sluta med R och man kan t.ex. fylla på med iniste för att bilda ordet minister.

Gömma nyckel

En person får gömma en nyckel i ett rum. När de andra kommer in talar han om ifall det är fågel (högt upp) fisk (långt ner) eller mittemellan. De andra ska sedan leta. Om det blir för svårt kan man också tala om när det bränns, dvs. när deltagarna närmar sig gömstället.

Blindbock

En av deltagarna utses till blindbock och får förbundna ögon. Han ska sedan försöka få fatt på någon av de andra i rummet.
När han fått tag på någon ska denna säga något och han försöka gissa vem det är. Gissar han rätt blir denne ny blindbock.

Vänster och höger hand

Denna lek kan göras som en tävling mellan två par eller med ett par på scenen.
De får en uppgift, t.ex. slå in ett paket, men de får bara använda var sin hand. Den ena ska alltså ha vänsterhanden på ryggen och den andra högerhanden.
Man kan ha en viss tid utsatt och därefter bedöma resultatet.

Läsk, så länge det är ljust…

Rekvisita: två läsk med sugrör (eller öl), två ljus och två tändsticksaskar. Ställ upp läsken eller ölen med sugröret i plus ljusen men tändstickorna bredvid. Välj ut två frivilliga personer som skall dricka upp den här läsken, man får bara dricka medan ens eget ljus är tänt. Man får då givetvis blåsa ut varandras ljus.

stafett

Det brukar vara ganska roligt att titta på. Förse lagen med ett mynt, förslagsvis en femkrona, en ihoprullad dags/veckotidning samt en tygbit, linneservett eller liknande Tävlingen går till så att första deltagaren i varje lag ska springa till en punkt som är placerad på ett avstånd på ca 15--20 m. Och då ska dom ha tidningen mellan knäna, myntet i ena ögat och vifta med tygbiten. Det är alltså en stafett och alla ska göra det. Tappar man något så får man gå tillbaka till start och börja om på nytt. Första laget som kommer i mål vinner. Det var en mycket uppskattad lek med mycket skratt och dråpligheter. Alternativt kan man istället för tidningen och servetten ha en galge skall hållas i händerna som ett cykelstyre och den andra galgen skall hållas fast mellan knäna.

äslkling

Alla sitter i en ring förutom en person som är i mitten på ringen. Personen i mitten kryper fram till en i ringen och säger "Älskling, älskling, älskar du mig så måste du le." den andra personen ska då utan att skratta svara "Älskling, älskling, visst älskar jag dig, men jag kan bara inte le." Om personen i ringen skulle skratta så byter den plats med personen inne i ringen och får krypa fram till någon annan och säga repliken. Annars får den första personen krypa vidare.

Presentjojo

Man köper lite billiga, roliga presenter(eller tar vad man har hemma) och packar in dem i paket. Ex fint tvål, kylskåpsmagneter, pennor, en kondom, kritor, mysiga ljus, listan kan göras lång. Kan tex vara värda från 5:- - 20:- Man tar vad som passar sällskapet! Sedan ska man ha något mer attraktivt: Ex en TIA lott, eller en triss lott, eller något som man vet lockar mer. Och packar in den oxå. Man tar sedan en tärning, en äggklocka. Värden/Värdinnan delar ut presenterna till gästerna. 1 till var och en. Var så goda att öppna! Avslöja inte vad som ska hända. Men.... Nu börjar spelet: Sätt klockan på 10 minuter. Alla ska kasta tärningen.Gå medsols. Får man en sexa får man välja vilken present man vill av 1 person. Man ska kasta tärningen snabbt för det går på tid. Sedan spelar man detta i 10 minuter. Vissa får ingen present och vissa får kanske flera. Det gäller alltså att få sexor så många det bara går. Lotten eller nåt annat kommer att bli högvilt! Det gäller bara att ha något som är attraktivt. Jättekul lek. Alla blir som barn. Jag tar lotten, jag tar tvålen och så går vissa paket fram och tillbaks som ej jojjo hela leken.

Vi är glada

Lägg 2 små pappersassietter med avlånga hål i en påse, samt 2 genomskinliga snapsglas samt 2 löständer klippta från en vit plastmugg i en påse (gärna en blå soppåse som finns på rulle), samt ett papper med instruktioner enl. nedan. Dela sen ut en sådan påse till varje gäst. Instruktioner - Töm påsen och sätt den på huvudet som en toppluva! Melodi: Ja, må han leva. Vi är så glada - Vi är så glada Vi är så glada - Vi är så glada Ja visst är vi glada - Ja visst är vi glada Ja visst är vi glada - så glada idag. - Sätt tallrikarna på öronen och sjung med! Melodi: Oh My Darling Clementine. Vi är glada - vi är glada Vi är glada just i dag. Vi är glada - vi är glada Vi är glada just i dag. - Sätt nu tänderna i övermunnen och sjung! Melodi: gubben Noah. Vi är glada - vi är glada Vi är jätte glada. Vi är jätte glada - vi är jätte glada. Vi är glada - vi är glada. Vi är jätte glada. - Sätt nu snapsglasen på ögonen och sjung! Melodi: Happy Birthday. Vi är glada idag. Vi är glada idag. Vi är glada idag. Vi är glada idag.

Vändklapp

Denna lek fungerar bäst om man sitter vid ett bord där alla sitter bredvid varandra men det är inte ett måste. Man börjar med att lägga sin vänster hand över personen till vänsters högra hand så att dom ligger i kors. Personen till vänster lägger sin han över nästa person och så vidare. Då har du din vänstra hand över och den höger hand under dom bredvid dig. Det går till så att någon börjar att slå handen i bordet. Sedan ska nästa hand på tur slå handen i bordet. När du har "klappat" din hand i bordet är det grannens tur och sedan din igen. Man måste vara skärpt. När någon slår två gånger i bordet vänder man håll. Vem som helst kan göra det. Om man tvekar eller slår med fel hand får man ta bort den hand som gjort fel. När bägge händerna är borta är man ute ur leken. Den som har kvar sista handen har vunnit.

inte sjuan

Ett tips på en "enkel" .... lek är att, när alla festdeltagarna sitter runt samma bord, börja räkna från 1 och uppåt. Varje deltagare säger en siffra och så fortsätter leken till nästa person medur. Svårigheten kommer då man når en siffra som innehåller siffran 7 eller är delbart med 7 (d.v.s. 7,14,17,21,27,28, osv..) Man ska då istället för att säga siffran skrika "Fest". I och med detta vänder också leken håll, d.v.s. går nu moturs. Leken vänder håll varje gång någon säger "Fest". Viktigt är att man försöker hålla tempot uppe. Tvekan är inte tillåten ... Man kan antingen låta den som säger fel åka ut eller se hur långt sällskapet tar sig utan fel.

Verktygsleken

Berätta inte i förväg vad leken går ut på! Ta fram lite olika redskap och verktyg, t ex potatisskalare, hammare, träslev, såg, sked ect. Nu får deltagarna välja två verktyg vardera och därefter ger du var och en en potatis. Nu ska deltagarna med hjälp av de verktyg de valt försöka få en så lång sammanhängande bit potatis som möjligt. Det kan bli hur tokigt som helst. Tänk till exempel när någon valt en träslev och en hammare!

Ovanlig gästpresentation

När man firar en födelsedag med släkt och nära vänner kan någon som känner många på festen ta fram en massa föremål som kan förknippas med gästerna. Föremålen kan vara lätta - t ex en ornitolog symboliseras av en kikare - eller svåra t ex en stege för att en i sällskapet är höjdrädd. De personer som representeras av ett föremål får sätta sig i en ring. Därefter får födelsedagsbarnet gissa vem som hör till vad. Den som fyller år ska också berätta varför han/hon tror att föremål och person passar ihop. På detta sätt får gästerna veta lite om varandra samtidigt som leken blir ett slags omvänt "Här har du ditt liv".

Uppdrag

Detta är extra kul om man är många på festen. Alla får var sitt uppdrag, till exempel under tallriken vid måltiden. Uppdragen ska vara lite annorlunda, som "torka din bordsgranne om munnen då och då", "ta mat från din bordsgrannes tallrik då och då", "avbryt och berätta om din semester ofta", "rapa högt och ljudligt", "säg att det här var det värsta du ätit", "skåla för sommaren ofta" "kommentera en och samma tavla då och då", "sträck dig över bordet efter mat så att det stör" osv. Man kan hitta på hur mycket som helst, och om alla är med på noterna så blir det jättekul!

Tårttillverkning

Köp hem tårtbottnar, grädde, fromage, sylt, bananer, frukt, godis, maräng, chokladsås, strössel etc. Allt som man kan lägga på en tårta. Välj tema t.ex. Rymden. Dela upp i lag och låt varje lag på tid (samtidigt eller var och en i hemlighet) göra sin version av rymdtårta och utse ett vinnarlag.

Bomullsstafett

Tävlingsbanan består av ett bord på vardera sidan och på respektive bord står en skål. Den ena skålen är fylld med bomullsbollar. Stafetten går ut på att man med förbundna ögon med sked ska förflytta bomullsbollarna från skål ett till skål två utan att röra/lägga på bomullsbollarna med händerna. Den som först förflyttat alla bollarna har vunnit. Det kan se väldigt roligt ut när de i stort sett smyger över golvet med en tom sked - vilket inträffar ganska ofta eftersom man varken känner om man har något på skeden eller får hjälpa till att lägga på bollarna på skeden.

improvisationsteater


Kulan.net
Kulan.net