Sten sax och påse


Två deltagare håller ena handen bakom ryggen, man räknar till 3 och då ska båda ta fram sin hand formad antingen som en knytnäve (sten), långfinger och pekfinger utsträckt (sax) eller med hela handen rak (påse). Stenen vinner över saxen, men förlorar mot påsen. Saxen vinner över påsen men förlorar mot stenen. Påsen vinner över stenen men förlorar mot saxen. Så kan man hålla på tills man tröttnar eller för att avgöra vem som ska börja en annan lek eller liknande.

Gör si, gör så

En person utses till lekledare och står framför de andra. Han gör en rörelse och säger: Gör så. Då ska deltagarna göra efter honom. Varje gång han gör en rörelse t.ex. ett hopp eller liknande och säger: Gör så ska deltagarna härma.
Om han däremot säger: gör si när han gör rörelsen måste åskådarna stå stilla.
Om någon ändå härmar åker han ut.

Ankorna flyger

En person utses till lekledare och står framför de andra.
Han säger t.ex. ankorna flyger, och flaxar med armarna.
Varje gång han säger ett djur som kan flyga ska deltagarna göra efter men när han säger något som inte kan flyga, ska deltagarna stå stilla även om ledaren flaxar med armarna. Den som ändå flaxar med armarna har förlorat.

Vem leder?

En person går ut ur rummet. De övriga ska bestämma en person som är ledare.
När personen kommer tillbaka ska ledaren göra olika rörelser och de andra ska göra efter, och med jämna mellanrum byter ledaren rörelse. Personen ska försöka gissa vem det är som är ledare.


Kulan.net
Kulan.net